Kolorektalcancer

Kolorektalcancer är globalt sett den tredje vanligaste cancerformen och incidensen ökar i Sverige (idag ca 6000 fall/år).1

Den relativa 5-årsöverlevnaden har förbättrats för både kolon- och rektalcancer under de senaste decennierna. I aktuella svenska data från 2018 var 5-årsöverlevnaden vid diagnostiserad koloncancer 64 % för män och 68 % för kvinnor. För rektalcancer var 5-årsöverlevnaden 66 % för både män och kvinnor.1

Ca 50 % av patienterna utvecklar metastaser någon gång.1

Metastaserad kolorektalcancer med BRAFV600E-mutation

Det finns ett stort behov av nya behandlingar för BRAFV600E-muterad mCRC då just patienter med BRAFV600E-muterad mCRC har en sämre respons på konventionell behandling med kemoterapi än de som saknar denna mutation.3 Patienter med BRAFV600E-muterad mCRC har ofta en dålig prognos2,3,4

Den totala överlevnaden är betydligt kortare än för patienter vars sjukdom är av BRAF vildtyp.5 8-12% av patienter med metastaserad kolorektalcancer (mCRC) har en BRAF-mutation.4

Fakta om kolorektalcancer

Risk factors for colorectal cancer

Klicka på bilden för att göra den större

Colorectal cancer in Sweden

Klicka på bilden för att göra den större

Colorectal cancer: Does side matter?

Klicka på bilden för att göra den större

Updated results from BEACON CRC

Klicka på bilden för att göra den större

Våra produkter inom kolorektalcancer

Braftovi® (enkorafenib) CRC

i kombination med cetuximab för behandling av vuxna patienter med metastaserad kolorektal cancer (CRC) med en BRAF V600E-mutation, som tidigare har fått systemisk behandling.

BRAF-mutation

Incidence of mutations in mCRC patients

Braftovi - BEACON-studien

Encorafenib, binimetinib and cetuximab in BRAF V600E-mutated colorectal cancer

ND/BRAF/11/20/0001

Uppdaterad: 12 september, 2022
Referenser
1 Tjock- och ändtarmscancer, Nationellt vårdprogram, 2020-03-25 Version: 2.0
2 Kopetz S, Grothey A, Yaeger R, et al. Encorafenib, binimetinib, and cetuximab in BRAF V600E–mutated colorectal cancer. N Engl J Med. 2019;381(17):1632-1643
3 Van Cutsem E, Cervantes A, Adam R, et al. ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer. Ann Oncol. 2016;27(8):1386-1422
4 Tran B, Kopetz S, Tie J et al. Impact of BRAF mutation and microsatellite instability on the pattern of metastatic spread and prognosis in metastatic colorectal cancer. Cancer 2011; 117: 4623–4632.
5 Safaee Ardekani G, Jafarnejad SM, Tan L, Saeedi A, Li G. The prognostic value of BRAF mutation in colorectal cancer and melanoma: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2012;7(10):e47054. doi: 10.1371/journal.pone.0047054
6 Kopetz S, Desai J, Chan E, et al. Phase II pilot study of vemurafenib in patients with metastatic BRAF-mutated colorectal cancer. J Clin Oncol. 2015;33(34):4032-4038
Pierre Fabre använder cookies och andra spårningsfunktioner för att optimera webbplatsens prestanda och funktionalitet, mäta målgruppen och anpassa innehållet (annonseringen) efter dina intresseområden. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår sekretesspolicy. Om du vill ställa in eller inaktivera cookies klickar du på Cookie-inställningar.
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till
pierre-fabre.com/se-se.
NEJ

Du öppnar nu en extern webbplats


Pierre-Fabre ansvarar inte för innehållet på andras hemsidor. Klicka på "Öppna länk" om du vill fortsätta.
Öppna länk