COLUMBUS study quality of life

COLUMBUS study shows a positive effect of encorafenib plus binimetinib on the quality of life in patients with BRAF-mutant melanoma

The combination treatment of encorafenib (Braftovi) and binimetinib (Mektovi) results in longer progression-free survival and overall survival, while also producing a positive impact on perceived health status for patients with advanced BRAF-mutant melanoma.

Encorafenib (Braftovi) is a BRAF inhibitor that is approved in combination with MEK inhibitor binimetinib (Mektovi) for the treatment of adult patients with unresectable or metastatic BRAFV600 mutated melanoma.

COLUMBUS was a two-part, multicentre, open-label, randomized phase III study (N=577) in which progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) were shown to be longer among the patients with advanced BRAF-mutant melanoma treated with encorafenib plus binimetinib compared to patients treated with vemurafenib monotherapy (median PFS, 14.9 [95% CI 11.0–18.5] months vs. 7.3 [95% CI 5.6–8.2] months, p<0.00011; median OS, 33.6 [95% CI 24.4–39.2] months vs. 16.9 [95% CI 14.0–24.5] months, p<0.00012, respectively).

In the second part of the COLUMBUS study the health-related quality of life (HRQoL) was assessed using the EQ-5D, EORTC QLQ-C30, and FACT-M questionnaires, and time to definitive 10% deterioration in the global health status score was estimated by Kaplan-Meier analysis.3 Additionally, the impact of hospitalisation on HRQoL was assessed. At baseline, the mean HRQoL scores were similar in the patient groups and indicated a negative impact on patient health status.

Main results3

  • Global health status scores were significantly improved in the patient group receiving encorafenib plus binimetinib compared to patients treated with vemurafenib, from baseline to cycle 25 (post-baseline score differences: 3.03 [p<0.0001] for FACT-M and 5.28 [p=0.0042] for EORTC QLQ-C30).
  • The estimated median time to a definitive 10% deterioration in EORTC QLQ-C30 and FACT-M global health status scores were increased in the encorafenib plus binimetinib group vs. vemurafenib group (EORTC QLQ-C30, 46.9 months vs. 17.5 months, Figure 1A; FACT-M, not estimable vs. 41.1 months, Figure 1B).
  • A QoL deterioration delay was observed in non-hospitalised patients vs. hospitalised patients (HR [95% CI], 1.16 [0.80; 1.68] for EORTC QLQ-C30 and 1.27 [0.81; 1.99] for FACT-M) and a risk reduction of 10% deterioration favoured encorafenib plus binimetinib treated patients in both groups.

Fig. 1. Time to definitive 10% deterioration. A, EORTC QLQ-C 30 (Global health status) Time to definitive 10% deterioration. The EOR TC QLQ-C30 is a self-reported, 30-item questionnaire that includes five functional scales, three symptom scales, 6 additional single symptom items and a global health status scale [12,13]. B, FACT-M Time to definitive 10% deterioration. The FACT M questionnaire, specific för melanoma, includes the 27 items from the FACT-General plus the melanoma subscale which comprises 16 items related to signs, symptoms and physical/social activities [14). CI, confidence interval; EORTC QLQ-C30, European Organisation för Research and Treatment of Cancer core quality of life questionnaire; FACT-M: Functional Assessment of Cancer Therapy-Melanoma.

 

In conclusion, the improved progression-free survival and overall survival of encorafenib plus binimetinib translates to improved global health status scores compared to patients treated with vemurafenib, as assessed by HRQoL questionnaires. The results confirm the beneficial impact of encorafenib plus binimetinib combination therapy on patient quality of life, and these data support the use of encorafenib and binimetinib as standard targeted therapy for the treatment of patients with BRAF-mutant advanced melanoma.

 

 

ND/BRAF/02/22/0008 2022 augusti

Hur intressant var artikeln?
Uppdaterad: 12 september, 2022
Kort produktresumé för Braftovi® (enkorafenib) + Mektovi® (binimetnib)

Braftovi® (enkorafenib) Rx, F, Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare, ATC-kod: L01EC03

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder.
Beredningsform: Kapslar á 50 mg eller 75 mg.

Dosering
Behandling med enkorafenib ska inledas av och ske under översyn av läkare med erfarenhet av användning av cancerläkemedel.

Melanom
Rekommenderad dos enkorafenib är 450 mg (sex 75 mg-kapslar) en gång dagligen, när det används i kombination med binimetinib.

Kolorektal cancer
Rekommenderad dos enkorafenib är 300 mg (fyra 75 mg-kapslar) en gång dagligen, när det används i kombination med cetuximab.

Verksamma beståndsdelar: enkorafenib.
Indikation: enkorafenib i kombination med binimetinib är avsett för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAFV600-mutation; i kombination med cetuximab för behandling av vuxna patienter med metastaserad kolorektalcancer (mCRC) med en BRAFV600E-mutation, som tidigare har fått systemisk behandling. Innan patienterna tar enkorafenib måste ett validerat test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAFV600.

Varningar och försiktighet: För ingående beskrivning av varningar och försiktighet angående test av BRAF mutation, vänsterkammardysfunktion (LVD), blödning, ögonbiverkningar, QT-förlängning, nya primära maligniteter, avvikande levervärden, nedsatt leverfunktion, effekter av andra läkemedel på enkorafenib se www.fass.se. Enkorafenib rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Fullständig information om varningar och försiktighet finns i avsnitt 4.4 i produktresumén för enkorafenib.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner: Enkorafenib metaboliseras främst av CYP3A4. Samtidig administrering av enkorafenib och starka CYP3A4-hämmare ska därför undvikas, samt att måttliga CYP3A4-hämmare och CYP3A4-substrat ska administreras med försiktighet. Alternativa substanser med ingen eller minimal potential att inducera CYP3A ska övervägas. Fullständig information finns avsnitt 4.5 i produktresumén.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se FASS.se
Produktresuméns senaste översyn 25/7/2022.

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse kan du klicka på länken nedan.
Du kan även kontakta biverkningsenheten på Pierre-Fabre Pharma Norden AB. Telefon: 08-625 33 50.
Postadress: Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sweden. vigilancenorden@pierre-fabre.com.

 

Mektovi® (binimetinib) Rx, F, Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare, ATC-kod: L01EE03

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. Beredningsform: Tabletter á 15 mg.

Verksam beståndsdel: binimetinib.

Dosering
Behandling med binimetinib i kombination med enkorafenib ska inledas av och ske under översyn av läkare med erfarenhet av användning av cancerläkemedel.

Den rekommenderade dosen binimetinib är 45 mg (tre 15 mg-tabletter) två gånger dagligen med cirka 12 timmars intervall, vilket motsvarar en total daglig dos på 90 mg.

Indikation: binimetinib i kombination med enkorafenib är avsett för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAFV600-mutation. Innan patienterna tar binimetinib måste ett validerat test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAFV600.

Varningar och försiktighet: För ingående beskrivning av varningar och försiktighet angående test av BRAF-mutation, patienter vars sjukdom progredierat på en BRAF-hämmare, patienter med hjärnmetastaser, Vänsterkammardysfunktion (LVD), blödning, ögonbiverkningar, Förhöjt kreatinfosfokinas (CK) och rabdomyolys, hypertoni, Venös tromboembolism (VTE), Pneumoni/interstitiell lungsjukdom (ILS), Nya primära maligniteter, Avvikande levervärden, Nedsatt leverfunktion, laktosintolerans se www.fass.se. Binimetinib rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Fullständing information om varningar och försiktighet finns i avsnitt 4.4. i produktresumé för MEKTOVI.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se.
Produktresuméns senaste översyn 24/01/2022.

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse kan du klicka på länken nedan.
Du kan även kontakta biverkningsenheten på Pierre-Fabre Pharma Norden AB. Telefon: 08-625 33 50.
Postadress: Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sweden. vigilancenorden@pierre-fabre.com.

1 Dummer R. et al. Encorafenib plus binimetinib versus vemurafenib or encorafenib in patients with BRAF-mutant melanoma (COLUMBUS): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018 May;19(5):603-615.
2 Dummer R. et al. Overall survival in patients with BRAF-mutant melanoma receiving encorafenib plus binimetinib versus vemurafenib or encorafenib (COLUMBUS): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018 Oct;19(10):1315-1327.
3 Gogas H. et al. Quality of life in patients with BRAF-mutant melanoma receiving the combination encorafenib plus binimetinib: Results from a multicentre, open-label, randomised, phase III study (COLUMBUS). Eur J Cancer. 2021 Jul;152:116-128.
Pierre Fabre använder cookies och andra spårningsfunktioner för att optimera webbplatsens prestanda och funktionalitet, mäta målgruppen och anpassa innehållet (annonseringen) efter dina intresseområden. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår sekretesspolicy. Om du vill ställa in eller inaktivera cookies klickar du på Cookie-inställningar.
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till
pierre-fabre.com/se-se.
NEJ

Du öppnar nu en extern webbplats


Pierre-Fabre ansvarar inte för innehållet på andras hemsidor. Klicka på "Öppna länk" om du vill fortsätta.
Öppna länk