Verkningsmekanism (mCRC)

  • BRAFTOVI riktar sig, i kombination med cetuximab, mot den aggressiva biologin som kännetecknar BRAFV600E-muterad sjukdom.1
  • BRAFTOVI är en potent och selektiv kinashämmare som binder till BRAFV600E och därmed hjälper till  att undertrycka den huvudsakliga orsaken till den ihållande MAPK-signaleringen.2
  • Cetuximab är en monoklonal antikropp som hämmar EGFR.2
  • En av huvudmekanismerna för resistens hos BRAF-muterad CRC mot RAF-hämmare har identifierats  som reaktivering av EGFR med bypass av signaltransduktion via BRAF. Kombinationen av en BRAF-hämmare, till exempel enkorafenib, och substanser riktade mot EGFR, t.ex. cetuximab, har visat sig förbättra effekten mot tumörer i icke-kliniska modeller.2

Kolorektalcancer

Kolorektalcancer är globalt sett den tredje vanligaste cancerformen och incidensen ökar...

Uppdaterad: 14 februari, 2022
Referenser
1 Braftovi SPC 24 januari 2022
2 Tran B, Kopetz S, Tie J, et al. Impact of BRAF mutation and microsatellite instability on the pattern of metastatic spread and prognosis in metastatic colorectal cancer. Cancer. 2011; 117: 4623-32.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Biverkningar kan rapporteras här

BRAFTOVI® is a trademark of Array BioPharma Inc., a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc.
Pierre Fabre använder cookies och andra spårningsfunktioner för att optimera webbplatsens prestanda och funktionalitet, mäta målgruppen och anpassa innehållet (annonseringen) efter dina intresseområden. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår sekretesspolicy. Om du vill ställa in eller inaktivera cookies klickar du på Cookie-inställningar.
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till
pierre-fabre.com/se-se.
NEJ

Du öppnar nu en extern webbplats


Pierre-Fabre ansvarar inte för innehållet på andras hemsidor. Klicka på "Öppna länk" om du vill fortsätta.
Öppna länk