How would the risk of recurrence be sized after completion of adjuvant treatment

Listen to Dr Joyce O’Shaughnessy, Baylor University Medical Center, Dallas, United States. “How would the risk of recurrence be sized after completion of adjuvant treatment”

Dr.O’Shaughnessy is a Medical Oncologist that focuses on breast cancer prevention and treatment. She founded The School of Breast Oncology, a program providing a curriculum-based program focused exclusively on breast cancer clinical management. Dr. O’Shaughnessy attended medical school at Yale University School of Medicine in New Haven, CT. She then completed her Internal Medicine residency at Massachusetts General Hospital in Boston, MA and a Medical Oncology fellowship at National Cancer Institute in Bethesda, MD. She is co-chair of Breast Cancer Research, chair of Breast Cancer Prevention Research at Baylor Charles A. Sammons Cancer Center and a member of the Scientific Advisory Board for US Oncology Research Network.

SE/NER/01/22/0002 2022 Feb

Video med Prof. Dr. med. Diana Lüftner från webinar den 11 mars 2021

“Clinical experience of extended adjuvant treatment in early HER2-positive breast cancer” Speaker Prof. Dr. med. Diana Lüftner.

Fullständig SPC

ND/NER/03/21/0002

What is your treatment algorithm for early HER2+ breast cancer?

Nadia Harbeck, MD, PhD, is head of the Breast Center and holds the chair for Conservative Oncology at the Dept. of OB&GYN, University of Munich, Germany.

Fullständig SPC

SE/NER/01/22/0001

Uppdaterad: 21 februari, 2022
Kort produktresumé för Nerlynx® (neratinib)

Nerlynx® (neratinib), Farmakoterapeutisk grupp: Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)
tyrosinkinashämmare, L01EH02, Filmdragerad tablett 40 mg, Rx,F

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Indikation: Nerlynx är avsett för utökad adjuvant behandling av vuxna patienter med hormonreceptorpositiv HER2-överuttryckt/förstärkt tidig bröstcancer och som har avslutat trastuzumab-baserad adjuvant behandling för mindre än ett år sedan.

Varningsföreskrifter: Neratinib metaboliseras främst av CYP3A4 och är ett P-gp-substrat.
Läs avsnitten om kontraindikationer, varningar och försiktighet samt interaktioner innan förskrivning.
Nerlynx är kontraindicerat vid gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C). Samtidig administrering av neratinib med grapefrukt/granatäpple eller med protonpumpshämmare rekommenderas inte. Nerlynx bör inte användas under graviditet om inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med neratinib.
För dosering, uppgift om förpackning och priser, samt mer information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 24/01/2022.

 

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse klicka på länken längre ned på denna sida.
Ni kan även kontakta biverkningsenheten på Pierre Fabre Pharma Norden AB. Telefon: 08-625 33 50.
Postadress: Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sweden. vigilancenorden@pierre-fabre.com.

Pierre Fabre använder cookies och andra spårningsfunktioner för att optimera webbplatsens prestanda och funktionalitet, mäta målgruppen och anpassa innehållet (annonseringen) efter dina intresseområden. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår sekretesspolicy. Om du vill ställa in eller inaktivera cookies klickar du på Cookie-inställningar.
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till
pierre-fabre.com/se-se.
NEJ

Du öppnar nu en extern webbplats


Pierre-Fabre ansvarar inte för innehållet på andras hemsidor. Klicka på "Öppna länk" om du vill fortsätta.
Öppna länk